Į

Šis tinklapis neatnaujinamas ir bus uždarytas 2024 12 01.

Naujausią versiją rasite čia...

         

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

I. INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ 
Korupcijos prevencija įstaigoje vykdoma vadovaujantis:

 LR korupcijos prevencijos įstatymu

 VšĮ Kelmės PRC kovos su korupcija programa, kuri padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką

 Jeigu žinote apie galimas korupcinio pobūdžio veikas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre, pranešti galite:

atsiųsdami pranešimą el. paštu info@kprc.lt, Dalė Juknevičienė - d.jukneviciene@kprc.lt

paskambinę tel. (8 427) 61 075

 

II. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:
1. LR korupcijos prevencijos įstatymas
2. LR lobistinės veiklos įstatymas
3. LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 
4. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programa
5. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
6. Mokyklos Direktoriaus Įsakymas dėl Korupcijos prevencijos vykdymo
7. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2024 m.
8. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės viešojoje įstaigoje Kelmės profesinio rengimo centre 
9. Pavyzdinis veiksmų, patekus į situacijas, galinčias kelti korupcinio pobūdžio riziką, aprašas   
10. Interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas   
11.  Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas
12. Antikorupcinio elgesio taisyklės
13.  Pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į STT prieš skiriant asmenį į pareigas, sąrašas