Į

Šis tinklapis neatnaujinamas ir bus uždarytas 2024 12 01.

Naujausią versiją rasite čia...

         

Apie mus

                                            Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

          Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras (sutrumpintai  VšĮ Kelmės PRC)  susikūrė 2000 metais, sujungus Kelmės statybininkų ir Tytuvėnų žemės ūkio mokyklas. Po minėtų mokyklų sujungimo,  Kelmės PRC tapo vienu iš didžiausių profesinio rengimo centrų Žemaitijos regione, kur toks gausus įvairių specialybių pasirinkimas. Centre profesinis mokymas gali būti vykdomas pagal 9 mokymo sritis, turime licencijas mokyti ir siūlome mokiniams pasirinkti mokytis pagal 22 pagrindinio profesinio mokymo programas. Centras aktyviai dalyvauja ir suaugusių mokyme bei perkvalifikavime, turime licencijas ir galime mokyti pagal 44 darbo rinkos  profesinio mokymo programas.

          Abu centro skyriai, Kelmės ir Tytuvėnų, savo veiklos istoriją skaičiuoja dešimtmečiais, todėl yra sukaupę didelę ugdymo, profesinio rengimo patirtį. Per savo veiklos laiką centras yra paruošęs Lietuvos ūkiui virš 5000 specialistų. Centre dirba kompetentingas ir darbštus mokytojų kolektyvas. Mokiniai  turi galimybę lankyti laisvai pasirenkamus įvairius dalykinius papildomo ugdymo būrelius.

           Lietuvoje garsėjame projektine veikla, kasmet vykdome projektus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Projektų dėka mokiniai ir mokytojai pastoviai stažuojasi užsienio šalyse: Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose užsienio šalyse.

 

                                                                    Kelmės PRC vizija  

 

                         ATVIRUMAS, KŪRYBINGUMAS, ATSAKOMYBĖ

 

                                                                    Kelmės PRC misija

                               

1.   Padėti kiekvienam asmeniui įgyti profesines  kompetencijas, adekvačias supančiai aplinkai.

2.   Kiekvienam asmeniui išugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi.

 

                                                                               Prioritetai

 

                                            UGDYMO PROCESO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.

                           ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMPETENCIJA, TOBULĖJIMAS IR DARBO KOKYBĖ.

                                              UGDYMO PROCESO VALDYMAS IR KULTŪRA.