Į

Šis tinklapis neatnaujinamas ir bus uždarytas 2024 12 01.

Naujausią versiją rasite čia...

         

Karjeros paslaugos


Karjeros paslaugas mokykloje teikia:
 

● atsakinga už profesinį orientavimą - karjeros specialistė Toma Putrimienė,
el. paštas: toma.putrimiene@kprc.lt, tel.: 868773513


Všį Kelmės profesinio rengimo centre profesinio orientavimo paslaugos teikiamos, įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.  Projekto trukmė – iki 2023-12-31. 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

  


 

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams

Grupinė konsultacija

Individuali  konsultacija

Konsultacijos metu mokiniui teikiama pagalba:

 • profesijos pasirinkimo temomis;
 • profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo įgūdžių ugdymo klausimais.

Registracija į individualią karjeros konsultaciją vykdoma el. paštu:
toma.putrimiene@kprc.lt arba telefonu 868773513


Mokiniams teikiamas karjeros specialisto PO paslaugas sudaro:

- ugdymas karjerai (apima kryptingą asmens karjeros 4 kompetencijų ugdymą: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo);

- profesinis konsultavimas;

- profesinis informavimas, įskaitant ir profesinį veiklinimą (ugdo karjeros galimybių pažinimo kompetenciją).


Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos:

-karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje;

-individualiai arba grupėje; 

-bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. 


2022–2023 m. m. numatytos šios karjeros specialisto teikiamos ir koordinuojamos profesinio orientavimo veiklos:

-informaciniai vizitai į klases;

-informaciniai renginiai karjeros tema;

-asmeninės ir grupinės konsultacijos karjeros klausimais mokiniams;

-profesinis veiklinimas;

-mokyklos bendruomenės informavimas profesinio orientavimo temomis.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt


Priėmimas į profesinio mokymo programas 

Žr.: 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2023-02-01 - 2023-02-17
Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) : 2023-06-01 - 2023-08-17
Papildomas priėmimas: 2023-08-21 - 2023-08-31
Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2023-09-04 – 2023-11-20
Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

Ką turiu atlikti iki prašymų teikimo pabaigos?

 • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje;
 • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
 • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
 • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai;
 • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
 • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą.

Konkursinis balas

 • Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

  Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

  Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų. Mokytis iš stojančiųjų eilės kviečiamas plane nustatytas asmenų skaičius.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.


Naudingos nuorodos mokiniams


MOKINIO KNYGA

Mokinio knyga“ - žaidimai, testai, užduotys, klausimynai, bendravimo priemonės su švietimo pagalbos specialistais ir kt..

Mokinio knyga – tai ugdymo karjerai pratybų sąsiuvinis, kuris bus pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, pažinti profesijų pasaulį.

Mokinio knygos elektroninę versiją rasite čia.


Darbo paieškos vadovas 

Metai: 2012
 

Leidinį parengė Švietimo mainų paramos fondas.

 

Baigėte mokyklą ar universitetą, nebematote augimo perspektyvų dabartiniame darbe, o gal įmonėje vykstantys pokyčiai paskatino jus pasinerti į darbo paieškos verpetą? Tuomet ši knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieška – pirmoji jūsų gyvenime, sužinosite daug dalykų, kurie jums pravers rengiant gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką bei ruo-šiantis pokalbiui dėl darbo. Na, o jei jau turite patirties šioje srityje, taip pat rasite naudingos informacijos arba bent jau galėsite sau pasakyti, kad viską atliekate gerai ir tik laiko klausimas, kada gausite norimą darbą.

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Karjeros planavimo vadovas studentui

Metai: 2008

A.Valickas, V.Rosinaitė, N.Antanaitytė, Ž.Grakauskas
 

Trečioje knygoje – „Karjeros planavimo vadove studentui“ rasite informaciją apie tai, kuo pasižymi efektyvus karjeros sprendimų priėmimas, kaip kurti gerus karjeros planus, tinkamai derinti įvairius darbo, laisvalaikio, šeimos vaidmenis.

Linkime geros karjeros ir tikimės, kad šios knygos prisidės

prie jūsų sėkmės.

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui

Metai: 2007

A.Akudovičiūtė, J.Bučaitė, Ž.Grakauskas, G.Žibėnienė
 

Norintys plačiau sužinoti, kaip reikia tyrinėti mokymosi ir karjeros galimybes, apie tai galės paskaityti knygoje „Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui“. 

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Savęs pažinimo vadovas studentui (2007 metai)

Metai: 2007

Žygimantas Grakauskas, Andrius Valickas, Vikinta Rosinaitė, Neringa Antanaitytė, Dalia Kiesaitė

 

Mūsų karjerai būdinga labai įvairios darbo ir mokymosi veiklos. Jos keičia viena kitą. Anksčiau šias veiklas mums parinkdavo kiti. Vadinasi, atsakomybė už žmogaus karjerą ir karjeros pasirinkimą labiau priklausė nuo tėvų, šeimos, bendruomenės, organizacijos ar visuo menės. Šiandien pats žmogus sprendžia, kokios norėtų karjeros. Todėl gerą karjerą dabar sunku įsivaizduoti kitaip nei paties žmogaus planuojamą ir valdomą procesą.

Trijų knygų ciklas skirtas žengiantiems pirmus žingsnius savo karjeros valdymo link. Kas yra karjera dabartiniame pasaulyje? Kas yra sėkmingos karjeros pagrindas? Kaip planuoti ir valdyti savo karjerą, kad ji būtų neatskiriama ir darni viso gyvenimo dalis? Ši pirmoji knyga skirta žengiantiems pirmą žingsnį savo karjeros valdymo link – siekiantiems geriau ir giliau pažinti save.

  Parsisiųsti


Aš renkuosi profesiją

Metai: 2007

Ieva Mizgeraitė (Euroguidance Lietuva) Virginija Vyšniauskienė (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba)

Karjera – tai kelias, kuris prasideda jau besimokant mokykloje.Svarbiausia šiame kelyje – žinoti savo kryptį ir nuolat ieškotigalimybės užsiimti ne bet kokia, bet mėgstama ir įdomiaveikla. Paprastai didžiausią sėkmę patiria ir karjeros laiptaiskyla tie žmonės, kurių profesija atitinka jų asmenybę ir kuriemėgsta savo darbą. Todėl labai svarbu savo laivu ir kelionepradėti rūpintis jau dabar.Šioje knygelėje tau patars, kaip valdyti savokarjeros laivą, kaip pasirinkti tinkamą kryptį, kaip nustatytisavo laivo kursą.

Pdf dokumentasParsisiųsti


NAUDINGOS NUORODOS TĖVAMS

 


Mano vaikas renkasi karjeros kelią 

Metai: 2012

Leidinį parengė Švietimo mainų paramos fondas.

 

    Šis vadovas skirtas konsultantams, dirbantiems ne tik su vaikais, bet ir su jų šeimomis. Knygoje pateikiama informacija kaip sukurti gerus konsultantų ir tėvų santykius, kaip paskatinti tėvus padėti vaikui teisingai pasirinkti būsimos karjeros kryptį, t. y. nustatyti tikslus, įvertinti galimybes, priimti teisingus studijų krypties ar darbo sprendimus.

    Leidinyje aptariama skirtingų šalių konsultantų patirtis. Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje pateikiami praktiniai patarimai bei priemonės (pratimai), kurie bus naudingi konsultantams, dirbantiems su tėvais. Antra dalis skirta konsultantų gebėjimų tobulinimui. Ji gali pasitarnauti savišvietai ar patirties su kolegomis pasidalijimui.  

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą 

Metai: 2011

Sudarytojas Švietimo mainų paramos fondas. Leidinio autoriai: Rimgailė Kriščiūnaitė ir Algimantas Smailys  

 

Kaip padėti vaikui renkantis karjerą?

Dažnai manoma, kad profesijos pasirinkimo klausimai aktualūs tik baigiamosiose mokyklos klasėse ar artėjant priėmimo į mokymo įstaigas laikui, todėl karjeros klausimų svarstymas šeimose vis atidedamas. Vaikams baigiant mokyklą, prasideda karštligiškos sprendimų kur stoti paieškos. Tai kelia stresą tiek vaikams, tiek jų tėvams, ir dažnai skuboti sprendimai būna klaidingi.

Iš tiesų profesijos pasirinkimas prasideda nuo pat gimimo, tai ilgai trunkantis ir daug vaiko amžiaus tarpsnių bei jo gyvenimo sričių apimantis procesas. Šio proceso metu visuomet šalia vaiko yra tėvai, kurie vaikiškuose žaidimuose, sąveikoje su bendraamžiais ar suaugusiais žmonėmis, gali pastebėti vaiko polinkius, gabumus ir padėti vaikams juos puoselėti, įgyti meistriškumo. Taigi tėvai gali padėti vaikui ruoštis profesijai nuo pat vaikystės. Tuomet profesijos ar karjeros pasirinkimas vyks palaipsniui, nuosekliai, sklandžiai, ir šis procesas vėliau nekels įtampos nei vaikams, nei jų tėvams, o galutiniai sprendimai bus teisingi – vaikas įgys profesiją, pagal kurią jis su pasitenkinimu dirbs. 

Jei Jūs domitės, ką ir kokiame vaikų amžiaus tarpsnyje Jūs galite padaryti, kad vaiko profesijos pasirinkimas būtų teisingas arba, ko vaikams reikia iš Jūsų kiekviename amžiaus tarpsnyje, kad jie subręstų profesijos pasirinkimui, paskaitykite vadovą tėvams „Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Mano vaikas renkasi karjeros kelią

Metai: 2008

Knyga tėvams- mano vaikas renkasi karjerą. 


Atnaujinta Euroguidance interneto svetainė http://www.euroguidance.lt – profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams skirtas portalas, kuriame rasite:

 • informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą;
 • orientavimo karjerai sistemų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse aprašymus;
 • aktualius teisinius ir metodinius dokumentus;
 • nuorodų į kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 • įvairios metodinės medžiagos (leidinių, testų, filmų apie profesijas...);
 • orientavimo karjerai veiklos ir projektų gerosios patirties pavyzdžių;
 • aktualias bibliografines rodykles ir nuorodas į interneto šaltinius;
 • kitos kasdienei veiklai aktualios informacijos.

   

TESTAI

 (lietuvių k.):

 

 1. KARJEROS INKARAI. Testą parengė ALGIMANTAS SMAILYS pagal E. Schein „Career Anchors“
 2. Karjeros profilio testas (metodiką parengė Dr. Vilija Stanišauskienė)
 3. Mobilumo kompetencijų kompasas (Euroguidance)
 4. Profesija pagal asmenybę (Euroguidance)
 5. Koks būtų tavo savanorystės šūkis? (Euroguidance)
 6. Protų kovos (Euroguidance)
 7. Asmenybės tipas pagal MBTI
 8. „Dream Foundation“ karjeros testas
 9. Karjeros testas (http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/)
 10. Profesijų mozaika (http://www.euroguidance.lt/)
 11. Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras http://www.euroguidance.lt/)
 12. John L. HOLLAND SAVARANKIŠKO PROFESIJOS PASIRINKIMO KLAUSIMYNAS

 

(anglų k.):

 

 1. https://www.viacharacter.org (Seligman ir Peterson)
 2. Test Reliability – Research & Development – Pilot Study (https://www.careerenjoyment.com/)
 3. https://www.jobquiz.com/
 4. http://www.careertest.net/
 5. https://www.123test.com/career-test/
 6. http://www.yourfreecareertest.com/
 7. Work Personality Analysis (https://www.careerfitter.com)
 8. https://www.educations.com/career-test
 9. Career Assessment Test (http://www.careercolleges.com/)
PROFESIJŲ FILMAI
INFORMACIJA APIE AUKTŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDIJAS

2023 metai

https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2023/

 

Darbo pasiūlymai

http://www.dirba.lt.

Darbo ir karjeros portalas Dirba.lt yra vienas lankomiausių darbo portalų Lietuvoje, kurį aplanko šimtai tūkstančių žmonių.

Portale surasite daugybę darbo pasiūlymų į kuriuos galėsite kandidatuoti.

Tai bus Jūsų pirmieji karjeros žingsniai darbo rinkoje:
1. Apsilankykite portale Dirba.lt ->http://www.dirba.lt
2. Susikurkite savo CV ->http://www.dirba.lt/naujas/3
3. Kandidatuokite į daugybę darbo pozicijų ->http://www.dirba.lt/siulo-darba

Bendra informacija ir patarimai kaip lengviau įžengti į darbo rinką:
http://www.dirba.lt/straipsniai

Aktualiausi straipsniai:
- Gyvenimo aprašymo (CV) rengimo taisyklės
http://www.dirba.lt/cv-rengimo-taisykles
- Kaip greičiau susirasti darbą?
http://www.dirba.lt/kaip-greiciau-susirasti-darba
- 10 taisyklių, kaip tinkamai kalbėti su darbdaviu telefonu
http://www.dirba.lt/straipsniai/10-taisykliu-kaip-tinkamai-kalbeti-su-darbdaviu-460.html
- Keturi karjeros planavimo žingsniai, kurie padės Jums apsispręsti
http://www.dirba.lt/straipsniai/keturi-karjeros-planavimo-zingsniai-kurie-pades-464.html
- 5 patarimai, kaip teisingai parengti kreipimosi laišką
http://www.dirba.lt/straipsniai/5-patarimai-kaip-teisingai-parengti-kreipimosi-465.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? I dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-i-469.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? II dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-ii-470.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? III dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-iii-471.html


10 reikalingiausių rytojaus darbo įgūdžių

 

Pasaulio ekonomikos forumas atliko tyrimą naudodamasis „LinkedIn“ ir internetinės mokymosi platformos „Coursera“ duomenimis ir nustatė reikalingiausius 2025 m. įgūdžius darbe.

Per ateinančius penkerius metus didėjant technologijų pritaikymui darbe keisis ir naudojimosi technologijomis poreikis, todėl vidutiniškai 4 proc. darbuotojų bus reikalingas persikvalifikavimas.

Tyrimas atliekamas nuo 2016 m. ir vieni iš labiausiai reikalingų įgūdžių vis dar  išlieka kritinis mąstymas ir problemų sprendimas. Tačiau šiais metais naujai atsirado savęs valdymo įgūdžiai, tokie kaip aktyvus mokymasis, atsparumas, tolerancija stresui ir lankstumas.

 

Tai yra 2025 m. reikalingiausi įgūdžiai:

 

·         Analitinis mąstymas ir inovacijos;
·         Aktyvusis mokymasis ir mokymosi strategija;
·         Kompleksinis problemų sprendimas;
·         Kritinis mąstymas ir analizavimas;
·         Kūrybingumas, originalumas ir iniciatyvumas;
·         Vadovavimas ir socialinė įtaka;
·         Naudojimasis technologijomis, stebėsena ir kontrolė;
·         Technologijų dizainas ir programavimas;
·         Atsparumas stresui ir lankstumas;       


2030 metų profesijos
 

Vizionieriai skelbia kokių profesijų galime laukti 2030 metais. Kokių įgūdžių reikės ateities darbams? Kokias pasaulines problemas spręs dabar mokyklos suole sėdintys vaikai? Ir, galiausiai, kuo jie dirbs 2030-aisiais? Įdomu tai, kad šalia būtinųjų įgūdžių, tokių kaip kūrybingumas, kritinis mąstymas, kompleksinis problemų sprendimas, STEM (science, technology, engineering ir maths), manoma, 2030-aisiais bus itin svarbios šios: protinis elastingumas (mintis – elgesys – asmenybė), žmogiškumas, tarpdisciplininės žinios ir SMAC (social, mobile, analytic ir claud).

 

Ateities profesijų sąrašas:

 1. Atliekų inžinierius / inžinierė (Trash Engineer) 
 2. Alternatyviosios energijos konsultantas / konsultantė (Alternative Energy Consultant) 
 3. Žemės drebėjimų prognozuotojas / prognozuotoja (Earthquake Forecaster) 
 4. Medicinos slaugas / slaugė (Medical Mentor) 
 5. Organų / kūno dalių kūrėjas / kūrėja (Organ/Body Part Creator) 
 6. Atminties chirurgas / chirurgė (Memory Surgeon) 
 7. Asmeninio našumo specialistas / specialistė (Personal Productivity Person) 
 8. Asmeninių / buitinių išmaniųjų įrenginių saugos specialistas / specialistė (Personal Internet of Things (IoT) Security Repair Person) 
 9. Karantino specialistas / specialistė (Quarantine enforcer) 
 10. Komercinių skrydžių į kosmosą pilotas / pilotė (Commercial Space Pilot)
 11. Integruotų stogų sistemų dizaineris / dizainerė (Integrated Roof Systems Designer) 
 12. Agroekologas / agroekologė (Agroecologist)
 13. Laukinės gamtos atkūrėjas / atkūrėja (ReWilder) 
 14. Nostalgistas / nostalgistė (Nostalgist) 
 15. Paprastumo ekspertas / ekspertė (Simplicity Expert) 
 16. Įmonės kultūros ambasadorius / ambasadorė (Company Culture Ambassador) 
 17. Robotų konsultantas / konsultantė (Robot Counsellor) 
 18. Estetikos specialistas / specialistė (Aesthetician) 
 19. Mokymo standartų pareigūnas / pareigūnė (Curriculum Standards Officer) 
 20. Skaitmeninės atminties specialistas / specialistė (Digital Memorialist) 
 21. Etikos ekspertas „naujajam mokslui“ („New Science” ethicist)
 22. Marketingo elektroninės medijos kūrėjai (Marketing eMediamaker)
 23. Multimarketingo specialistas /specialistė (Multi-Marketer)
 24. Perdirbamo dizaino specialistas /specialistė (Recyclable design specialist)
 25. Pirkimų prognozių analitikas / analitikė (Purchase prediction analyst
 26. Mokyklos mitybos specialistas /specialistė (School nutrionist)
 27. Išmaniojo kubo technikas / technikė (Smartcube technician)
 28. Kaimynystės prižiūrėtojas / prižiūrėtoja (Neighbourhood watch officer)
 29. Regioninių tinklų direktorius / direktorė (Regional grid director)
 30. Biojuostų montuotojas / montuotoja (Biofilm installer)

 

 

Jei dar sėdi mokyklos suole, pats laikas pamąstyti, kurios iš šių ateities profesijų būtų įdomiausios Tau!

 

Parengta pagal https://busiu.eu/projektai/16990/busiu-kurejaskureja-2030-aisiais-10-ateities-profesiju-prezentacija-teorine-medziaga-i-asis-rinkinys?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lietuvos_100_mecio_nacionaline_karjeros_savaite_365_salies_mokyklos_ir_153_tukstanciai_moksleiviu&utm_term=2018-10-21