Į

Šis tinklapis neatnaujinamas ir bus uždarytas 2024 12 01.

Naujausią versiją rasite čia...

         


Lapkričio 19 – lapkričio 25 dienomis direktorius ir du profesijos mokytojai dalyvavo Erasmus+ darbo stebėjimo vizite Portugalijoje pagal įgyvendinamą projektą ERASMUS+ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000131818. Projekto darbo stebėjimo vizito metu dalyviai vyko į profesinio mokymo įstaigas, kuriose bendravo su mokyklos bendruomenėmis. Domėjosi Portugalijos švietimo sistema, susipažino su inovatyviais praktinio mokymo metodais bei įrankiais bendradarbiaujant su darbo rinka, taip pat susipažino su Portugalijos mokyklų ir verslo sektoriaus partneryste bei jos kokybės reikalavimais. Darbo stebėjimo vizitai vyko: „CINEL – Centro de Formacao Profissional da Industria Electronica, Energia, Telecomunicacoes e Technologias da Informacao“; „Escola Profissional Gustave Eiffel Entroncamento“, ; „ETIC – Escola de Tecnilogias Inovacao e Criacao“; „EPET – Escola Profissional de Estudus Tecnicos“; „ISG – Instituto Superior de Gestao“.


Mokykloje svečiavosi organizacijos " Telšių atjauta" darbuotojai. Vykdydami iniciatyvą "Žvelk giliau", projekto koordinatorius bei 3 ambasadoriai susitiko su GV2/1, GV3/1 ir GM 2/1 grupių mokiniais, rodė filmą apie psichikos ligomis sergančius asmenis, diskutavo apie visuomenėje paplitusias stigmas, kurios trukdo normaliai jaustis psichikos ligų ar sutrikimų turinčius asmenis. Socialinė pedagogė A. Valošinienė


Lapkričio 20 d. Tytuvėnų sk. vyko renginys - "Nuotolinis kino teatras! Lietuvos istorijos patirtys filme ,,Radviliada‘‘". Organizuojant renginį buvo pasinaudota kultūros ir meno paslaugomis (Kultūros pasu). Mokiniai dalyvavo Arūno Matulio sukurtoje kino kelionėje per unikalią dokumentinio ir vaidybinio žanrų samplaiką apie vieną įtakingiausių XVI a. Europos didikų šeimą – Radvilas. Renginio pradžioje lietuvių k. mokytoja R.Tvaskūnienė papasakojo apie LDK didikų Radvilų klestėjimo laikus, papročius, pramogas. Pabaigoje vyko dokumentinio filmo ,,Radviliada‘‘ aptarimas.


Kelmės profesinio rengimo centre vyko konferencija “Jaunimas jaunimui 2023”, kurioje dalyvavo abiejų skyrių mokiniai. Pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė pasveikino visus dalyvius ir palinkėjo sužinoti daug naujo. Renginio metu pranešimus skaitė ne tik Kelmės PRC ir Tytuvėnų skyriaus mokiniai, bet ir Kelmės visuomenės sveikatos biuro specialistės Živilė Rukienė ir Kristina Šimkienė, kurios iškėlė klausimą ”Kodėl svarbu kalbėti”? Mokiniai ieškojo atsakymo, pristatydami skaidres apie žalingus įpročius, jų poveikį bei neigiamą įtaką jauno žmogaus sveikatai. Renginį apibendrino bei konferencijoje dalyvavusias pranešėjas apdovanojo Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Nekrašė. Sveikatos priežiūros specialistė R. Stonienė.


2023-11-15 Tytuvėnų skyriaus bibliotekininkė Rima Laurinavičienė organizavo literatūrinę – muzikinę popietę „Poezijos posmais sutvisko ruduo“. Eiles skaitė lietuvių kalbos mokytoja Regina Tvaskūnienė ir saviraiškos būrelio nariai bei jų vadovė Dalia Navickienė. Renginį paįvairino mokyklos mišraus ansamblio mokinių bei mokytojos Renatos Valatkienės atliekamos dainos. Renginys dovanojo rudenišką jaukumą ir sušildė visų dalyvių širdis.


Kaip ir kiekvienais metais, mokyklą vėl pasiekė Specializuotos komplektavimo valdybos (SKV, Vilnius) neatlygintina parama - dovana mokinių profesiniam mokymui: statybiniai mišiniai, dažai, gruntai, glaistai, klijai ir kt. Mums belieka mokytis, dirbti ir džiaugtis, o SKV palinkėti didžiausios sėkmės versle. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis.


Jungtinės Mokinių tarybos posėdis šį kartą vyko Budraičių skyriuje. Mokinių tarybos narius pasveikino Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja V. Gricienė ir neformaliojo ugdymo organizatorės J. Valatkienė ir D. Griškevičienė. Kelmiškiai K. Ralytė, E. Kančauskytė, V. Bielskytė buvo parengę ir pravedė “Lyderių mokymus”. Vyravo draugiška ir smagi atmosfera, buvo pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Norintieji maudėsi baseine, o kitus maloniai priėmė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebonas bažn. t. lic. Evaldas Alūza, aprodęs ir papasakojęs apie Šventųjų laiptų, arba Kristaus laiptų, koplyčią, Kryžiaus kelią, bažnyčios ir vienuolyno istoriją: “Kas yra rekolekcija? Juk tu perkrauni savo telefoną? Taip ir žmogui reikia perkrauti save”,- ilgam atsimins išvykos dalyviai klebono paaiškinimą XXI a jaunimui suprantama kalba.

 


2023-11-14 Tytuvėnų skyriuje lankėsi svečiai iš Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriaus. Atvyko transporto priemonių remontininko modulinės mokymo programos mokiniai ir profesijos mokytojais. Mokyklos administracija pristatė teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, mokomąjį servisą, plaukymo baseiną, sporto treniruoklių salę. Kuršėnų skyriaus mokiniams vyko praktiniai užsiėmimai: automobilių elektros ir elektronikos, suvirinimo laboratorijose, mokomajame servise, daugiausiai emocijų sukėlė figūrinis važiavimas traktoriumi LS PLUS100. Mokiniai pamokų metu betarpiškai bendravo, demonstravo savo žinias ir sugebėjimus. Mokytojai aptarė naujas mokymo priemones ir mokymo metodus.


Lapkričio 10 d. Kelmės r. sav. Žemaitės viešojoje bibliotekoje įvyko pirmosios slemo kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ir Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai. Dirbtuvių vedėja šiaulietė slemerė Roberta Stonkutė. Slemo kūrybinės dirbtuvės organizuotos įgyvendinant bibliotekos projektą „Biblio: (ne)tikėti skaitymai“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Nugalėtoja tapo buvusi mūsų mokyklos mokinė, klubo “Be rėmų” narė, dabar gyvenanti Kaune, Marija Šimaitytė. Sveikiname ir didžiuojamės!


Kelmės skyriuje vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Šių pratybų tikslas – įvertinti mokyklos atsakingų darbuotojų veiksmus, kilus gaisrui mokykloje, mokyti mokinius ir darbuotojus gesinti gaisrus bei organizuoti gelbėjimo darbus. Pratybas organizuoti padėjo profesijos mokytojos Dalė Juknevičienė ir Regina Palubinskienė. Nuotraukos I. Gedminaitės, U. Rindzevičiūtės, U. Čičinskytės ir D. Griškevičienės.

Puslapiai